CENTRUM REKLAMNÉHO TEXTILU WORKTEX

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky WORKTEX chránená dielňa s.r.o.


Okruh zákazníkov:

WORKTEX chránená dielňa s.r.o. zásobuje svojich maloobchodných aj veľkoobchodných odberateľov vo vlastnom mene a vyhradzuje si právo na posúdenie individuálnych cenových a platobných dodacích podmienok pre svojich obchodných partnerov v závislosti od platobnej disciplíny a množstva

uskutočnených objednávok.


Objednávky:

Vybavené a uznané budú len tie objednávky, ktoré sú na základe našich všeobecných obchodných podmienok. Individuálne dohody, ktoré sú mimo týchto obchodných podmienok, alebo zámeny niektorých ich častí, je nutné doložiť vopred písomne. Zámeny v objednávke vykonané užívateľom budú týmto zamietnuté.


Dodania:

Dodanie sa uskutočňuje zo skladu Nitra. Rozvoz sa uskutočňuje bezprostredne na základe objednávky. Doručenie tovaru bez loga sa realizuje na základe pravidiel v priebehu 48 hodín,

v závislosti od hodiny a dňa v týždni, skladových zásob, sezóny kedy bola objednávka zaslaná a taktiež od adresy dodania. Presnejšie informácie o priebehu vašej objednávky je možné zistiť na našom webshope alebo u našich obchodných zástupcov. Termín doručenie tovaru s logami bude potvrdené konkrétne od našich obchodných zástupcov.

Ak nebude všetok tovar momentálne skladom, tak jeho dostupnosť bude preverená priamo s výrobcom a tento termín následne dohodnutý s kupujúcim. V takomto prípade je možnosť

čiastočného dodania tovaru z objednávky. Akékoľvek ďalšie čiastočné dodania, ktoré by požadoval kupujúci, už nie sú bez poplatku.

Tovar bude doručený formou špedície, kuriérom prípadne vlastnou dopravou. Pre priame a nepriame škody z omeškania dodávky alebo straty zásielky, spôsobené doručovateľom, alebo spôsobené inak počas doručenia, nepreberáme žiadnu záruku, ktorá by mala vychádzať poza podmienky záruky doručovateľa.

Prísľuby termínov pre dodanie a dodatočné dodávky sú základom prijatia plánovanej doby platnosti. Na základe viacerých účastníkov dodania ako subdodávateľov a dopravných podnikov a možných nepredvídateľných prípadov, nepreberáme žiadnu záruku za prípadné omeškania.


Priame dodanie zákazníkom našich zákazníkov:

Aby sme ušetrili čas a prepravné náklady, existuje aj možnosť neutrálneho priameho odoslania zákazníkom našich zákazníkov (alebo na iné adresy) v mene kupujúceho. V tomto prípade platí

dohodnutá ochrana nášho zákazníka, pokiaľ príjemca nie je jednoznačne pridelený k nášmu okruhu zákazníkov (viď. okruh zákazníkov). Výslovne nemôžeme garantovať žiadnu záruku za škody spôsobené neznalosťou príjemcu pri prijatí tovaru, alebo nekorektným prebratím tovaru, ako napr. kvalitatívna a kvantitatívna kontrola tovaru v prípade reklamácie a zachovania reklamačných lehôt.

 

Ceny:

Všetky dodávky sa uskutočňujú ku dňu odoslania platných cenníkových cien v eurách, vrátane prepravných nákladov a dane z pridanej hodnoty v rámci Slovenskej republiky. Prepravné náklady sa neúčtujú pri objednávkach od 200,- euro bez DPH. Pri nižšej objednávke v závislosti od krajiny doručenia od zmeny cien – tiež pri jednotlivých produktoch – je zásadne viacero možností.


Platobné podmienky:

Kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním naši odberatelia môžu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Prostredníctvom spoločnosti PastPay (splatnosť od 14 do 90 dní)
  2. Platba pri odbere v hotovosti alebo platobnou kartou
  3. Dobierkou prostredníctvom spoločnosti GLS
  4. Platba vopred na bankový účet zálohová Faktúra

 

‘U spoločnosti WORKTEX chránená dielňa, s.r.o., www.worktex.sk je možné zaplatiť za zakúpené zboží ihneď, alebo neskôr. Tuto službu zabezpečujeme s pomocou externého finančného partnera PastPay Europe Sp. z o.o. (PastPay) prostredníctvom platobných metód PastPay. Ak v tomto prípade zaplatíte fakturu PastPay ako spôsob platby, PastPay vám odkúpi fakturu vystavenou Poskytovateľom služby, teda odkúpite pohľadávku Poskytovateľa služieb za Vás a uhradíte hodnotu Poskytovateľa. PastPay sa zaviaže financovať danú transakciu. V takýchto prípadoch už faktura vystavená Poskytovateľom služieb obsahuje jedinečné zákonné znaky systému a všetky potrebné informácie.

Je DŮLEŽITÉ, že postúpenie faktúry zostáva Vaša platobná povinnosť voči PastPay, ktorú možno uhradiť iba na číslo bankového účtu PastPay uvedené na faktuře. Vaša platobná povinnosť musí byť splnená najneskôr do dátumu splatnosti faktúry, inak bude účtovaný paušálny poplatok 40 EUR. Používaním PastPay súhlasíte s podaním vašich kontaktných údajov (jméno, e-mailová adresa, telefónne číslo) spoločnosti PastPay. To je predovšetkým nevyhnutné k tomu, aby sme vám mohli poskytnúť informácie a oznámenie potrebné pre poskytnutie služby a proces platby. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PastPay nájdete tu. V prípade, že sa PastPay nezaviaže k financovaniu danej transakcie, nie je táto platobná metóda - samozrejme stále máte možnosť nákupu, v takomto prípade vyberte inú platobnú metódu’

 
pastpay

 

Spiatočné zásielky:

 Všeobecne sa nevyskytujú spiatočné zásielky korektne dodaného tovaru.

Spiatočné zásielky môžu byť dopytované, ak je tovar nepoužitý, nepoškodený, v originálnom balení a v dobrom stave a len na základe popisu tovaru (produkt, množstvo, veľkosť, farba) a po udaní čísla zákazky, tak ako aj uvedenie dôvodu vrátenia.

V prípade, ak písomne akceptujeme vrátenie zákazky, môže byť tovar vrátený. V tomto prípade si účtujeme 20% z hodnoty tovaru za znovu - naskladnenie, minimálne však 5 euro za jedno vrátenie. Všetky náklady vzniknuté nedodržaním týchto podmienok nesie kupujúci.


Reklamácie (kvality):

 Reklamácie musia byť platne vybavené v rámci 30 pracovných dní. Tovar s podtlačou/zdobený

vyšívaním nemôže byť reklamovaný. Ak sa jedná o oprávnené reklamovanie, alebo o skryté závady (napr. došlá pošta bola nad toleranciu), vynaložíme námahu a budeme sa snažiť nájsť akceptovateľné riešenie s našimi dodávateľmi. V žiadnom prípade nemôže však naša záruka prekročiť hodnotu tovaru. Pri textíliách treba rátať s ľahkými odchýlkami vo farbe, veľkosti a gramáži. V rámci tolerancií udaných výrobcom, nie sú takéto odchýlky dôvodom na reklamáciu. Treba zohľadniť, že definície

veľkostí a našich produktov, môžu byť vykladané rozlične. V porovnaní s iným výrobcom, alebo tovarom ,,príliš veľké M“ alebo ,,príliš malé XL“ nie sú dôvodom na reklamáciu. V prípade pochybností odporúčame vopred si objednať vzor veľkostí. To isté platí pri farbách: rovnaké označenie farebných odtieňov môže pri rozličných produktoch vyzerať absolútne inak. Vzorky farieb v katalógu nie sú záväzné. Zafarbenia, zmeny materiálu, alebo objavené ďalšie chyby, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, alebo spôsobené zlým praním, nie sú taktiež dôvodom na reklamáciu. V prípade pochybností rozhodne objektívny test tovaru z rovnakej šarže.


Reklamácie (komisie):

Každá zákazka podlieha 2 kontrolným mechanizmom. Napriek tomu však nemôžeme vylúčiť prípadné chyby v spracovaní objednávky, komisie, alebo aj zlého tovaru v originálnom balení. V takom prípade vynaložíme naše úsilie, čo najrýchlejšie tovar vymeniť a na naše náklady. Za v takomto prípadevzniknuté škody (omeškanie, alebo strata kvality zlého tovaru), nemôžeme vo všeobecnosti preberať žiadne záruky. Preto je v takomto prípade nutné, aby bol tovar pred prevzatím odskúšaní priamo kupujúcim (podtlač/výšivky).


Obmedzenie zodpovednosti:

Pre akýkoľvek druh nasledujúcich škôd nepreberáme žiadnu záruku, pokiaľ nie je predložený úmysel nedbanlivosti.

Výhrada vlastníckeho práva:

 

Všetok dodaný tovar zostáva našim vlastníctvom, až do doby splatenia celej sumy a všetkých pohľadávok kupujúcim. Pohľadávky kupujúceho z ďalšieho predaja na jeho zákazníkov, budú prenesené na nás, až do doby určujúcej meškanie z platby, sme oprávnený si tieto vzdialené pohľadávky uplatniť priamo u zákazníkovho zákazníka, ako formu nášho poistenia sa voči platobnej neschopnosti.


Ochrana údajov:

Kupujúci týmto vyhlasuje, že je vyrozumený s tým, že naše dáta sa ukladajú na elektronických médiách. Adresa bude použitá len na naše interné potreby, na dodanie tovaru. Na požiadanie

poskytujeme kupujúcemu obrázkový materiál určený na reklamné účely. Užívacie právo je časovo obmedzené na základe pravidiel výrobcu na rok vyjdenia a obsahovo na podporu predaja terajšej značky. Neručíme za náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú protiprávnym používaním obrázkových materiálov.


Neplatnosť:

Ak by sa mali jednotlivé nariadenia týchto obchodných podmienok vylučovať s platným zákonom, alebo sa stali kvôli zákonu neplatnými, budú nahradené novými ustanoveniami, ktoré sú spôsobilé

s hospodárskym cieľom neúčinných ustanovení. Neplatnosťou jedného, alebo viacerých ustanovení, zostávajú ostatné stále nedotknuteľné. Miesto plnenia a sídla súdu pre dodávky a platby je Nitra, Slovenská republika. Na dodržanie tejto zmluvy sa vzťahuje výlučne platné právo Slovenskej republiky.

V Nitre 1.1.2014

WORKTEX chránená dielňa, s.r.o.